Miljödeklarerad el

Som ett led i att minimera miljöpåverkan är elen som Peab i Sverige köper från Vattenfall miljödeklarerad vattenkraft. Den totala leveransen uppgår till ca 100 GWh per år.

Peab har valt Vattenfalls miljödeklarerade VattenEl EPD som ett tillägg till vårt elleveransavtal. VattenEl EPD är vattenkraft som producerats i enlighet med gällande miljövarudeklaration enligt EPD-systemet. Elen är produktionsspecificerad, med specifika data för hur den producerats och vilken inverkan produktionen har på miljön. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel. Kunden kan få uppgift om utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och koldioxid för elproduktion

Peab har valt miljödeklarerad el från Vattenfall för att tydligt visa att vi agerar för att minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet.

För våra egenutvecklade flerbostadshus går vi ännu längre! Utöver att de är Svanenmärkta, så använder vi el som är miljömärkt med ”Bra miljöval”!

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.