Peab och Friends skapar trygga skoltoaletter

Peab och stiftelsen Friends har ingått ett avtal med syftet att skapa ökad trygghet för elever i skolan. Samarbetet går ut på att kartlägga befintlig skolmiljö och tillsammans med eleverna utveckla den fysiska miljön. Första projektet: tryggare skoltoaletter.

På utvalda skolor som Peab bygger genomför Friends en kartläggning med elever och skolpersonal där de får svara på frågor generellt om trygghet och specifikt om skoltoaletter. Toaletter läggs extra fokus på eftersom tidigare undersökningar visat att det är en miljö där elever känner sig otrygga. Resultaten av undersökningarna redovisas för skolorna och följs av en utbildningsinsats från Friends.

Baserat på resultatet av kartläggningen involverar Peab eleverna i utformningen av skolan som ska byggas eller renoveras. Målet är att skapa en ny skola där eleverna känner sig trygga och välkomna.

En trygg skola handlar i första hand om en miljö där alla är schyssta mot varandra. Men en trygg skola skapas också i den fysiska miljön. Här kan vi på Peab göra en insats för att bygga bort otrygga miljöer. Vi vet från andra undersökningar att skoltoaletter är en otrygg plats, därför börjar vi med dem. Jag är så glad över det här samarbetet med Friends, där de bidrar med sin expertis kring barns trygghet och vi med byggkunskapen, säger Olof Wedel, projektledare på Peab.

Den första kartläggningen i samarbetet är redan genomförd på Dädesjö skola utanför Växjö där Peab startat upp byggnation av en ny F-3 skola. Där är arbete med att involvera eleverna i utformningen av nya skolans toaletter igång.

På Stavborgsskolan i Stockholm, där en ny grundskola för 1200 elever är under produktion, påbörjades kartläggning under juni. Målet är att starta upp arbete på plats med eleverna under höstterminen 2021.

Ytterligare ett skolprojekt är planerat att starta upp under hösten.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i en skolas trygghetsarbete är att arbetet genomsyras av delaktighet och att eleverna involveras i arbetet mot kränkningar och för en tryggare miljö i skolan. Vi är så glada för detta samarbete mellan oss på Friends, Peab och de olika skolorna, där vi använder varandras styrkor för att förbättra skolmiljön och allt byggs på elevernas egna ord, berättelser och röster, säger Calle Gustavsson, utbildningschef på Friends.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Mer om projekten

Dädesjö nya skola, Braås

Den nya skolan strax utanför Braås blir en skola med stort fokus på miljö där den verkliga expertisen, barnen, också har fått säga sitt genom bidrag med idéer om bland annat skolgårdens utformning.

Foto: Peter Steen

Stavsborgsskolan, Älta

Peab fick i uppdrag att riva den gamla Stavsborgsskolan i Nacka kommun för att bygga en ny större skolbyggnad som idag rymmer cirka 1 200 elever från förskoleklass till årskurs nio. Projektet innefattade ny skolbyggnad, två nya idrottshallar, ny skolgård samt renovering av två befintliga skyddsrum.

Att bygga skolor är att bygga för framtiden

Peab är Sveriges största skolbyggare, det framgår av en rapport framtagen av Byggfakta. Vi gillar att bygga skolor eftersom det verkligen är att bygga för framtiden.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.