Peab och Solna stad skapar sommarjobb för gymnasieungdomar

För andra året i rad anordnar Peab och Solna stad i en gemensam satsning sommarjobb för gymnasieungdomar. Med start i början av juni har sju ungdomar under två veckors tid fått testa på hur där är att arbeta i byggbranschen. Projektet möjliggörs genom sponsringssamarbetet Peab Life och är ett samarbete mellan Peab, Solna stad och AIK Hockey.

Det var en jämn fördelning av tjejer och killar som var med i årets sommarlovsprojekt. De var alla i olika åldrar och känner inte varandra sedan tidigare. Ungdomarna har med vägledning av Peabs handledare Peder Lidgren och Charlotte Barle Hejdenberg fått bygga både odlingslådor och bänkar från grunden vilket innebär att de fått testa på olika moment så som att måla och skruva. Bänkarna och odlingslådorna har sedan placerats ut runt om i Hagalund i Solna, där de boende i området själva ska kunna använda lådorna för planteringar.

Första dagen på jobbet fick sommarjobbarna börja med samarbets- och kommunikationsövningar ledda av handledarna Peder Lidgren och Charlotte Barle Hejdenberg.

— Vi brukar börja dagarna med någon form av samarbetsövning. Det spelar ingen roll om det är i skolan eller ute på en byggarbetsplats, kommunikation är alltid viktigt, berättar Charlotte.

I onsdags var bänkarna och planteringslådorna färdiga för att placeras ut runt om i Hagalund. För att fira samlades representanter från Solna stad, Peab och Solnaanknutna AIK Hockey för invigning utanför Olle Olsson i Hagalund. Ungdomarna visade stolt upp resultatet av vad de arbetat med under de gångna veckorna. Karin Rissler och Amanda Augustus, båda sommarjobbare, berättar att de är väldigt nöjda med jobbet och att det varit både roligt och lärorikt.

— Det har varit väldigt roligt! Det jag tänker på framför allt är att jag använt rörelser jag normalt inte använder och jag har fått nya erfarenheter jag kan ta med mig. Bäst av allt har varit att träffa nya människor och samarbetet med de andra och handledarna, säger Karin Rissler.

Det är andra året i rad som Peab tillsammans med Solna stad erbjuder ett samhällsbyggarprojekt där näringsliv, staden samt föreningsliv knyts samman. 

Även i år har projektet lett fram till att ungdomar från Solna stad har getts möjlighet till sommarjobb där de skaffat sig nyttig erfarenhet, knutit värdefulla kontakter och tjänat lite pengar. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga involverade i detta projekt så väl Solna stad som involverade regioner i Peab vilka alla bidrar till att detta blir möjligt. Ett extra stort tack vill jag även skicka till våra två duktiga handledare Peder Lidgren och Charlotte Barle Hejdenberg för det fantastiska arbete de gör med ungdomarna, säger Rickard Klanglund, projektledare Peab.

Ulla Johansson, arbetsmarknadschef Solna stad tycker att samarbetet och projektet har varit värdefullt för både Solna och ungdomarna.

— Samarbetet har dels inneburit att flera Solnaungdomar getts möjlighet att arbeta praktiskt under god handledning av Peder och Charlotte. Men också att ungdomarna har fått insikt i byggbranschen som de kanske inte hade kunskap om före sommarjobbet, och genom det rusta dem för framtidens arbetsmarknad, säger hon.

Kontakt

Rickard Klanglund

Projektledare

Telefon: 0733-37 11 05

Kerstin Danasten

Presschef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Peab Life

Peab har under många år haft ett stort sponsringsengagemang, ofta med lokal förankring.

Dela det här på: