Så bidrar vi till en klimatanpassad framtid

I mer än 60 år har utgångspunkten för Peabs verksamhet varit det närproducerade samhällsbygget.

I lokala samhällen runtom i Norden arbetar vi med att förbättra vardagen för människor där de lever sina liv. Som en ledande nordisk och lokal samhällsbyggare har vi stor påverkan på vår omvärld – och därmed ett stort ansvar. Vi strävar efter att välja den mest hållbara vägen och att driva utvecklingen inom bygg och anläggning. Det handlar om en oupphörlig rörelse framåt, en ständigt pågående omställning till det hållbara samhällsbygget.

Miljösmarta val för en bättre framtid

På Peab arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Peab AB ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Dela det här på: