Med energieffektiva byggnader i fokus 

Energieffektiva byggnader är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan. Peab använder alltid miljödeklarerad el vid uppförande av byggnader. Peab utvecklar ständigt byggnads-och installationstekniska lösningar för energieffektiv slutprodukt och flertalet av våra projekt certifieras enligt något miljöcertifieringssystem.

Det finns olika sätt att bygga energieffektivt, till exempel genom att använda miljödeklarerad el, använda energioptimeringssystem och energieffektiva bodar. Peab arbetar för att minska både den egna energianvändningen och kundernas då vi strävar efter att bygga bostäder och lokaler med lägre energianvändning än normkraven.

Miljösmarta val för en bättre framtid

På Peab arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Peab AB ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Dela det här på: