Pionjärer i tillämpningen av VR-teknik

Den digitala utvecklingen har nått byggbranschen. Nu gäller det att utnyttja de möjligheter som öppnar sig att bygga effektivare än vad vi gör idag. Utvecklingen visar att vi kan bygga industriellt och effektivt och samtidigt bygga hus med individuell utformning.

Inte på länge har det hänt så mycket som nu vad gäller produktivitetsutvecklingen i byggbranschen. En förklaring till detta är att digitaliseringen nu har kommit igång på allvar också i byggsektorn. Det påverkar många delar av byggkedjan men särskilt utveckling av processer inom logistik och materialhantering på arbetsplatser samt ökad industrialisering genom prefabricering och snart kanske även robotisering. Digitaliseringen har också skapat förutsättningar för rationellare projektplanering och projektering, snabbare byggprocess, högre kvalitet och mindre materialspill.

Digitaliseringen ger byggbranschen möjlighet att ta rejäla kliv vad gäller produktivitetsökningar.
Det är en utveckling som kommer hela samhället till godo.

— Det är komponenter, processer och arbetssätt som är standardiserade, inte gestaltningen, säger Rasmus Öhman, teknisk chef i Peab. Den utveckling som vi nu ser visar att vi kan bygga industriellt och effektivt och ändå bygga hus med individuell utformning.

Med VR-teknik visualiseras gestaltning och process

Ett exempel på hur den digitala tekniken nu gör sitt intåg i byggprocessen är hur byggföretagen har börjat tillämpa VR-tekniken. Virtual Reality (VR) innebär att man med hjälp av en så kallad Head Mounted Display (HMD) placerar användaren i en simulerad miljö. Målet är att skapa en realistisk återgivning av en viss plats där man som användare kan röra sig fritt med hjälp av handkontroller och/eller att röra kroppen och titta runt. Rent konkret innebär det att medarbetarna utrustas med specialglasögon med inbyggd VR-teknologi. Utrustningen gör det möjligt för den som bär den att visualisera gestaltning och processer.

Det finns många områden att applicera användningen av VR på i byggbranschen.

— Om man börjar med visualiseringar i tidiga skeden, så kan VR ge en bra känsla för hur volymen av att ett kvarter eller hus kommer bli i slutändan, förklarar Rasmus. Senare, i projekteringsfasen, så kan byggarna tillsammans med framtida brukare eller lägenhetsköpare ”testa” och ”känna” på utrymmen.

Genom visualiseringen av framtida miljöer är det lättare att se vad som blir den bästa lösningen eller kan bli problem i den framtida användningen än vad det är på en ritning. Slutligen, under själva produktionsfasen, kan platschefer och arbetsledare använda VR för att få ett bättre underlag för att fatta beslut och styra själva produktionen och samordningen med underentreprenörer.

Men VR gör det inte bara möjligt att bygga med högre produktivitet, även kvaliteten på det byggda har förutsättningar att bli högre. VR gör det möjligt att digitalt ”bygga huset” och ”testa” så mycket som möjligt på olika sätt, innan produktionen drar igång. Det är lätt att se och rätta till vad som annars kan dyka upp som problem längre fram under byggtiden eller efter färdigställandet.

— VR är naturligtvis inte det enda verktyget för att öka produktiviteten och höja kvaliteten i byggbranschen. Men det är ett hjälpmedel som redan finns och som vi alla i branschen borde bli bättre på att utnyttja, menar Rasmus.

Nästa steg i utvecklingen är tillämpningen av så kallad augmented reality eller mixed reality där fysisk miljö förstärks med digital information genom ett par glasögon eller visir på hjälmen.

Det kommer att ge byggarbetare och driftspersonal tillgång till positionering och information direkt genom deras visir eller glasögon istället för att behöva hantera de tunga ritningsgalgarna i byggboden eller drift- och underhållspärmarna i källarförrådet.

— Digitaliseringen ger byggbranschen möjlighet att ta rejäla kliv vad gäller produktivitetsökningar. Det är en utveckling som kommer hela samhället till godo.

Mer information

Rasmus Öhman

Teknikchef Bygg

Telefon: 0735-95 19 09

Dela det här via:

Regeländringar krävs för lyckad digitalisering

Digitaliseringen har tvärtemot vad många tror kommit långt i byggbranschen. Det menar Rasmus Öhman, teknikchef i Peab. Peab bidrar i utvecklingsarbetet...

Innovationsfokus utvecklar samhället

Genom att bidra till innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar som gynnar hela branschen bidrar vi även till den ekonomiska utvecklingen av samhället. Vi driver och deltar i flera utvecklingsprojekt...

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.