Regeländringar krävs för lyckad digitalisering

Digitaliseringen har tvärtemot vad många tror kommit långt i byggbranschen. Det menar Rasmus Öhman, teknikchef i Peab. Peab bidrar i utvecklingsarbetet som skapar allt fler möjligheter till effektiviseringar och en hållbar samhällsutveckling. Men hänger juridiken med i förändringstakten?

– Många tror att digitaliseringen handlar om att öka produktiviteten i produktionen, men det är ju inte så att vi ska spika snabbare utan vi ska effektivisera processen före så att det värdeskapande arbetet på arbetsplatsen kan ske effektivt och utan störningar, säger Rasmus.

Som det ser ut idag kräver juridiken mycket manuella processer
och då tappar vi bort en del av nyttan med de digitala verktygen.

Han beskriver arbetet i ett byggprojekt i tre delar: förberedelsetiden, produktionsfasen och därefter analys och erfarenhetsåterföring.

– Digitaliseringen har gett oss verktyg som gör att vi kan planera och förbereda produktionsarbetet i allt högre grad, förklarar Rasmus. Förberedelsetiden blir inte kortare men får ännu högre kvalitet. Det förbättrar också arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser.

– Vi kan pröva oss fram, ett hus eller en bro skulle vi kunna provbygga i princip hur många gånger som helst i den digitala miljön, berättar Rasmus.

Unika projekt men beprövade lösningar

Att jobba i byggprojekt innebär i praktiken att bygga en fabrik inför varje projekt. Det går inte att jämföra med industrin där man bygger sin fabrik en gång för alla och där processen bygger på upprepning. Många moment i ett byggprojekt går att upprepa men varje projekt är mer eller mindre unikt.

Andreas pekar på att det trots detta det faktiskt har hänt mycket också inom byggbranschen. I större projekt tar det industriella byggandet allt mer plats. Det har även skett en snabb utveckling av hantering av material och logistik. Ett exempel är Peabs egenutvecklade koncept för industriellt byggande av flerfamiljshus.

När produktionen färdigställts vidtar analysarbetet. All information samlas i en kunskapsbank som gör att alla erfarenheter tas tillvara och blir tillgängliga för hela bolaget. Det i sin tur bidrar till att accelerera utvecklingen.

– Tidigare har kunskap funnits i människor och i organisationen, förklarar Rasmus. Nu skapar vi ett strukturkapital med hjälp av digitala verktyg. Det är viktigt med tanke på den stora generationsväxling som sker i byggbranschen. Analysarbetet får allt högre kvalitet och det leder också till att vi får fram allt fler standardiserade lösningar, lösningar som vi vet fungerar eftersom vi har verklig data kring hur våra produkter fungerar och presterar.

Den digitala utvecklingen kräver regelinnovation

Juridiken i byggbranschen kräver idag att allt finns på papper. Ska den digitala utvecklingen kunna nyttjas fullt ut menar Rasmus att det krävs regeländringar som gör att BIM och 3D-modeller ses som juridiska handlingar.

– Som det ser ut idag kräver juridiken mycket manuella processer och då tappar vi bort en del av nyttan med de digitala verktygen, menar Rasmus. En del av verktygen behöver också vidareutvecklas och bli mer precisa så att vi kan beräkna alla mängder direkt från den digitala modellen.

Utvecklingen gynnar miljön

Tekniken kan användas för att få ner materialanvändningen eftersom datorn kan göra beräkningar som människan inte klarar av. Med robotteknik kan man skapa organiska former som använder mindre betong men med högre bärkraft.

– Då kan vi börja utmana former och strukturer och göra lösningar som klarar att bära väldigt mycket men som är väldigt tunna. Vi kan skapa effektiva byggnadskonstruktioner med samma egenskaper och prestanda men med betydligt mindre material.

Peab deltar i en mängd utvecklingsprojekt, bland annat tillsammans med flera universitet, för att hela tiden ligga i framkant och driva utvecklingen i byggbranschen framåt.

Rasmus Öhman avslutar:

– Genom att lägga allt mer energi i början av ett projekt kan vi tack vare den digitala utvecklingen prefabricera och förbereda produktionsfasen allt mer detaljerat. Det bidrar inte bara till en alltmer kvalitetssäkrad process utan också minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och en högre kvalitet på slutprodukten.

Mer information

Rasmus Öhman

Teknikchef Bygg

Telefon: 0735-95 19 09

Dela det här via:

Molnbaserat verktyg sparar tid i produktionen

I Peab har man i fyra pilotprojekt inom anläggningsverksamheten testat och utvärderat effekten av BIM och digitala hjälpmedel i produktionen...

Pionjärer i tillämpningen av VR-teknik

Den digitala utvecklingen har nått byggbranschen. Nu gäller det att utnyttja de möjligheter som öppnar sig att bygga effektivare än vad vi gör idag...

Digital kamp mot fukt och mögel

Fukt och mögel orsakar stora problem i byggnader, något som får många fastighetsägare att sova sämre om natten. En uppkopplad fuktsensor som varnar...

Starkt innovationsfokus för mer miljövänlig asfalt

Asfalt är ett produktområde i byggbranschen som kanske inte i första hand väcker tankar på miljö och innovation. Inget kunde vara mer fel. Peab har tagit krafttag...

Innovationsfokus utvecklar samhället

Genom att bidra till innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar som gynnar hela branschen bidrar vi även till den ekonomiska utvecklingen av samhället. Vi driver och deltar i flera utvecklingsprojekt...

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.