Molnbaserat verktyg sparar tid i produktionen

I Peab har man i fyra pilotprojekt inom anläggningsverksamheten testat och utvärderat effekten av BIM* och digitala hjälpmedel i produktionen. Med hjälp av ett molnbaserat digitalt projekthanteringssystem har man fått tillgång till projektdokumentation direkt i mobil eller läsplatta och visat att stora effektiviseringar kan göras.

Systemet ger enligt Rickard Mårtensson, BIM-strateg i Peabs anläggningsverksamhet, både kvalitativa och kvantitativa fördelar:

— Vi kan mäta effekten i systemet; vi ser att vi blir effektivare, att vi sparar tid. Dessutom får vi full spårbarhet från systemet och kan göra analyser och trendrapporter på ett helt annat sätt än med s.k. ”död data” i form av vanliga filer som sparas i ett traditionellt filsystem, förklarar Rickard.

Digitaliseringen är här och sker i en rasande takt. Det är jätteviktigt för oss att hänga med,
det gör att vi kommer kunna arbeta än mer effektivt i projekten framöver.

Intervjuer av användarna visade på en tidsbesparing, främst genom att mindre tid behövdes för att förbereda inspektioner, generera dokumentrapporter, söka efter information, hantera ärenden och fotodokumentation.

Under ett 12 månaders projekt blir det ganska många timmar som kan sparas. Den sparade tiden kan vi lägga på att ytterligare höja kvaliteten i projektet.

Men nya metoder och arbetssätt innebär också utmaningar:

— Inlärningströskeln är olika hög för olika personer, menar Rickard. Det krävs så lite för att man ska gå tillbaka till sitt vanliga arbetssätt, så ibland kan lite extra stöd behöva sättas in i projekten för att skapa trygghet i användandet av det nya systemet.

— Å andra sidan tycker yngre medarbetare, som har en helt annan vana av mobiler och datorer, att det är en självklarhet att vi har den här typen av system för att mata in och hantera information.

Så fungerar det 

Verktyget är molnbaserat och ger alla i projektet tillgång till viktig projektdata när som helst och var som helst, både i mobil, platta och dator och kan komma till nytta i flera olika tillämpningar:

  • Mobil tillgång till ritningar och övriga handlingar och 3D-modeller
  • Med hjälp av läsplattor och telefoner kan man utföra ronder, egenkontroller och inspektioner med fördefinierade digitala formulär.
  • Hantering av händelser/störningar i produktionen som behöver dokumenteras och följas upp.

Kulvertprojekt i Lund visar vägen

I Lund planeras anläggning av en spårväg som kommer påverka sjukhusområdet. Som förberedande arbete bygger Peab två kulvertar i betong som ska klara av belastningen från spårvägen. Kulvertarna är en förutsättning för ett framtida sjukhusområde med bättre och säkrare logistisk-, transport- och patientflöde.

— Vi började med att ta fram 3D-modeller av konstruktionen inklusive armering av de två kulvertarna som ska byggas, förklarar Rickard Mårtensson. För den ena kulverten, som är en komplex konstruktion, har 3D- modellen underlättat en hel del vid interna planeringsmöten.

I projektet har det digitala stödet blivit uppskattat. Att alltid ha med sig ritningar och andra handlingar med sig i en iPad är mycket sparar mycket tid.

— När du till exempel tar ett foto på något under produktionen kan du lätt koppla fotot till en byggdel, ett ärende eller en egenkontroll i systemet. Du behöver inte skicka vidare bilden till ditt mailkonto, öppna upp och spara den i ett traditionellt filsystem, säger Rickard.

Det digitala arbetssättet förenklar också i hanteringen av dokument som beställaren ibland vill ha tillgång till, då man enkelt kan generera rapporter på olika moment, t ex alla egenkontroller som gjorts i ett projekt.

— I stället för att gå igenom en stor mängd mappar på datorn, scanna papper från olika pärmar, med mera kan man med hjälp av ett digitalt projekthanteringssystem med några få knapptryckningar ta fram en rapport på kanske 150 sidor med alla kontroller som gjorts och alla foton som tagits. Denna administration som tidigare skulle ha tagit flera timmar kan man nu lösa på några minuter

AR tar steget in i produktionen

Redan nu är användningen av VR-teknik mer eller mindre utbredd i bygg- och anläggningsbranschen. Nästa steg i utvecklingen är tillämpningen av augmented reality, AR, där fysisk miljö förstärks med digital information.

Med en AR-enhet kan man se den digitala modellen av projektet placerad ute i verkligheten och redan innan bygget påbörjas se vad som ska byggas.

— Det ger en helt annan visualisering när man är ute på plats. I projektet i Lund använder vi just den här tekniken där vi genom ”glasögonen” kan se hur kulvertarna blir i den verkliga miljön.

Rickard ser ljust på framtiden och de möjligheter som digitaliseringen innebär:

— Digitaliseringen är här och sker i en rasande takt. Det är jätteviktigt för oss att hänga med, det gör att vi kommer kunna arbeta än mer effektivt i projekten framöver.


* BIM = Building Information Model

Kontakt

Rickard Mårtensson

BIM-strateg

Telefon: 0702-26 91 01

Dela det här via:

Regeländringar krävs för lyckad digitalisering

Digitaliseringen har tvärtemot vad många tror kommit långt i byggbranschen. Det menar Rasmus Öhman, teknikchef i Peab. Peab bidrar i utvecklingsarbetet...

Innovationsfokus utvecklar samhället

Genom att bidra till innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar som gynnar hela branschen bidrar vi även till den ekonomiska utvecklingen av samhället. Vi driver och deltar i flera utvecklingsprojekt...

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.