Niclas Winkvist

Ekonomi- och Finansdirektör (CFO)

Innehav
108.000 B-aktier
236.500 B-aktier via kapitalförsäkring1

De redovisade innehaven gäller per 2019-07-23. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

1. Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall avseende rörlig lön och skall utfall av LTI-program, placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peab-aktier. Information om rörlig lön och LTI-program finns i Årsredovisningen, not 9.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.