Foto: Mette Ottosson

Stefan Danielsson

Affärsområdeschef Bygg

Innehav
6.000 B-aktier
89.300 B-aktier via kapitalförsäkring1

De redovisade innehaven gäller per 2021-02-17. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

1. Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall avseende rörlig lön och skall utfall av LTI-program, placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peab-aktier. Information om rörlig lön och LTI-program finns i Årsredovisningen, not 9.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.