Foto: Mattias Bardå

Jesper Göransson

VD och koncernchef Peab AB (CEO)

Innehav
441.800 B-aktier
672,600 B-aktier via kapitalförsäkring1

De redovisade innehaven gäller per 2021-10-27. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

1. Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall av rörlig lön placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peabaktier.
Utfall av LTI-program ska placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peabaktier. Information om rörlig lön och LTI-program, se not 10.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.