Stödfunktioner

Anders Berge

HR

Telefon: 0709-69 99 22

Marcus Holtz

Inköp och logistik

Telefon: 0725-33 46 63

Urban Alm

Arbetsmiljö och säkerhet

Telefon: 0733-37 23 54

Camila Buzaglo

Kommunikation

Telefon: 0705-45 32 69

Juha Hartomaa

IR

Telefon: 0725-33 31 45

Henrik Viberg Jönsson

Finans och investeringar

Telefon: 0768-75 40 77

Marie Vernersson

Ekonomi

Telefon: 0733-37 13 61

Jan Persson

Peab Support

Telefon: 0733-37 10 21

Carl-Johan Kreuger

Digitalisering

Telefon: 0707-79 41 23

Klas Antoni

CIO

Telefon: 0733-37 10 29

Lars Johansson

Strategisk utveckling

Telefon: 0733-37 42 43

Karin Wallfelt

Affärsjuridik

Telefon: 0733-37 46 02

Frida Halvarsson

Ersättningar och förmåner

Telefon: 0707-79 41 02

Karin Malmgren

Bolagsstyrning och regelefterlevnad

Telefon: 0733-37 10 12

Elisabet Stadler

Miljö

Telefon: 0722-46 65 15

Nils Rydén

Forskning och innovation

Telefon: +46 733 37 49 36

Mattias Lindström

Produkter och teknik

Telefon: 0733-37 16 33