Foto: Annika Persson

Fredrik Paulsson

Styrelseledamot.

f. 1972. Invald 2009.

Styrelseledamot och VD i Kranpunkten Skandinavien AB och i Ekhaga Utveckling AB.

Styrelseordförande i Bjäre Invest AB.

Styrelseledamot i SkiStar AB, Mats Paulssons Stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond.

Ledamot i Ersättningsutskottet och Finansutskottet.

Innehav
445.956 A-aktier
782.750 B-aktier
samt via ägande i Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 A-aktier, 36.057.059 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2021-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.