Foto: Annika Persson

Lars Sköld

Styrelseledamot.

f. 1950. Invald 2007.

Jur kand.

Styrelseordförande i Dufweholms Herrgård AB.

Tidigare ledande befattningar: VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD
Sveaskog AB, VD Klövern Fastigheter AB.

Ordförande i Revisionsutskottet.

Innehav
20.000 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2021-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.