Foto: Annika Persson

Liselott Kilaas

Styrelseledamot.

f. 1959. Invald 2018.

Magisterexamen i matematik och statistik, MBA IMD Business School.

Styrelseordförande i Avonova AB och Implantica AB.

Styrelseledamot i Orkla ASA, Nobina AB, Norsk Hydro ASA, Ambea AB, Revover Nordic, Norska Folketrygdfondet, Blikk-MRH och IMD.

Tidigare ledande befattningar: VD Aleris AB, styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I M Skaugen och Norges Bank.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav
Inget

De redovisade innehaven gäller per 2021-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.