Foto: Mette Ottosson

Liselott Kilaas

Styrelseledamot.

f. 1959. Invald 2018.

Magisterexamen i matematik och statistik, MBA IMD Business School.

Styrelseordförande i Stamina Holldco AS, Implantica AB och Coala AB.

Styrelseledamot i Orkla ASA, Nobina AB, Memira AB, Norsk Hydro ASA och Ambea AB.

Tidigare ledande befattningar: VD Aleris AB, styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I M Skaugen och Norges Bank.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav
Inget

De redovisade innehaven gäller per 2021-03-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.