Peabs delårsrapport januari - mars 2018

- Med en rekordhög orderstock uppvisar Peab ett första kvartal med ökad omsättning och ett stabilt resultat. Orderingången fortsätter att utvecklas positivt och inom affärsområde Bygg har vi erhållit en ökad andel offentliga lokaler. Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning, säger Peabs VD Jesper Göransson.

 • Nettoomsättning 11.490 Mkr (11.105)
 • Rörelseresultat 290 Mkr (320)
 • Rörelsemarginal 2,5 procent (2,9)
 • Resultat före skatt 256 Mkr (311)
 • Resultat per aktie 0,74 kr (0,94)
 • Orderingång 12.906 Mkr (12.429)
  Orderingången inkluderar från och med denna rapport delar av Industri vilket påverkade med 1.546 Mkr (1.760)
 • Orderstock 43.055 Mkr (38.149)
  Orderstocken inkluderar från och med denna rapport delar av Industri vilket påverkade med 3.563 Mkr (3.459)
 • Kassaflöde före finansiering -390  Mkr (1.788)
 • Nettoskuld 1.709 Mkr (416)
 • Soliditet 33,4 procent (32,6)