Stabilt kvartal men ökad osäkerhet

– Första kvartalet 2020 får betraktas som unikt. Vi gick in i året med stabila marknadsutsikter men när vi stängde böckerna var bilden dramatiskt annorlunda. De underliggande resultaten från affärsområdena var stabila i kvartalet och Peabs goda finansiella ställning, höga orderläge samt en väl beprövad affärsmodell utgör en bra bas för att möta en ökad osäkerhet, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

 • Nettoomsättning 11.638 Mkr (11.663)
 • Rörelseresultat 211 Mkr (266)
 • Rörelsemarginal 1,8 procent (2,3)
 • Resultat före skatt 141 Mkr (276)
 • Resultat per aktie 0,41 kr (0,77)
 • Orderingång 12.608 Mkr (11.868)
 • Orderstock 44.151 Mkr (47.532)
 • Kassaflöde före finansiering 1.597 Mkr (1.256)
 • Nettoskuld 4.186 Mkr (5.323)
 • Soliditet 33,8 procent (31,6)
 • Fastighetsbolaget Annehem Fastigheter bildat
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020