Fortsatt god orderingång och stabila marknadsutsikter

– Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder. Sedan vårt förvärv av verksamheter inom ballast och beläggning har detta säsongsmönster blivit än tydligare. Samtidigt har Peabs totala verksamhet blivit mer diversifierad vad gäller länder, produkter och kunder. Första kvartalet uppvisade förbättrade marginaler inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, en god orderingång samt en stark finansiell ställning, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

Januari – mars 2021

  • Nettoomsättning 11.216 Mkr (11.638)
  • Rörelseresultat -73 Mkr (211)
  • Rörelsemarginal -0,7 procent (1,8)
  • Resultat före skatt -67 Mkr (141)
  • Resultat per aktie -0,19 kr (0,41)
  • Orderingång 14.446 Mkr (12.608)
  • Orderstock 47.286 Mkr (44.151)
  • Kassaflöde före finansiering -108 Mkr (1 597)
  • Nettoskuld 4.045 Mkr (4.186)
  • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 (0,3)

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: