Peabs halvårsrapport januari - juni 2018

- Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson VD i Peab.

  • Nettoomsättning 24.943 Mkr (23.896)
  • Rörelseresultat 967 Mkr (951)
  • Rörelsemarginal 3,9 procent (4,0)
  • Resultat före skatt 929 Mkr (928)
  • Resultat per aktie 2,68 kr (2,72)
  • Orderingång 29.163 Mkr (25.309)
  • Orderstock 47.453 Mkr (39.470)
  • Kassaflöde före finansiering -1.094 Mkr (683)
  • Nettoskuld 3.592 Mkr (2.707)
  • Soliditet 29,2 procent (29,3)