Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat - Halvårsrapport januari - juni 2019

– Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

  • Nettoomsättning 25.695 Mkr (24.943)
  • Rörelseresultat 1.086 Mkr (967)
  • Rörelsemarginal 4,2 procent (3,9)
  • Resultat före skatt 1.080 Mkr (929)
  • Resultat per aktie 3,09 kr (2,68)
  • Orderingång 22.685 Mkr (29.163)
  • Orderstock 45.873 Mkr (47.453)
  • Kassaflöde före finansiering -762 Mkr (-1.094)
  • Nettoskuld 7.241 Mkr (3.592). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6.414 Mkr
  • Soliditet 27,6 procent (29,2). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 28,1 procent

Dela det här på: