Genomfört förvärv befäster vår nordiska position

– Peab har hittills stått relativt väl emot effekterna av coronapandemin. Vår affärsmodell med fyra samverkande affärsområden ger oss stabilitet även i osäkra tider. Förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheten befäster vår affärsmodell och nordiska position, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

April-juni 2020

 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020
 • Nettoomsättning 15.518 Mkr (14.527), varav förvärvad verksamhet 1.741 Mkr
 • Rörelseresultat 661 Mkr (784), varav förvärvad verksamhet netto 41 Mkr. I jämförelseperioden ingick resultatbidrag från försäljning av fastigheter i det delägda bolaget Acturum med 170 Mkr
 • Rörelsemarginal 4,3 procent (5,4)
 • Resultat före skatt 661 Mkr (782)
 • Resultat per aktie 1,72 kr (2,24)
 • Orderingång 13.220 Mkr (10.817), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1.964 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering -2.264 Mkr (-987), varav förvärvslikvid påverkade med -3.125 Mkr

Januari-juni 2020

 • Nettoomsättning 27.156 Mkr (26.190)
 • Rörelseresultat 872 Mkr (1 050)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,0)
 • Resultat före skatt 802 Mkr (1 058)
 • Resultat per aktie 2,13 kr (3,01)
 • Orderingång 25.828 Mkr (22.685), Orderstock 46.123 Mkr (45.873), varav förvärvad orderstock 2.407 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering -667 Mkr (269)
 • Nettoskuld 6.614 Mkr (7.893)
 • Soliditet 31,2 procent (28,1)
 • Fastighetsbolaget Annehem Fastigheter bildat