Halvårsrapport: Förbättrad rörelsemarginal och bra orderläge

– Årets andra kvartal visade på fortsatta marginalförbättringar inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling samt en alltjämt stabil orderingång. Likaså förblir marknadsutsikterna goda, vilket Peabs alltmer diversifierade verksamhet vad gäller länder, produkter och kunder drar fördel av, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

April – juni 2021

 • Nettoomsättning 15.169 Mkr (15.518)
 • Rörelseresultat 824 Mkr (661)
 • Rörelsemarginal 5,4 procent (4,3)
 • Resultat före skatt 808 Mkr (661)
 • Resultat per aktie 2,18 kr (1,72)
 • Orderingång 13.094 Mkr (13.220)
 • Kassaflöde före finansiering -97 Mkr (-2 264)

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättning 26.385 Mkr (27.156)
 • Rörelseresultat 751 Mkr (872)
 • Rörelsemarginal 2,8 procent (3,2)
 • Resultat före skatt 741 Mkr (802)
 • Resultat per aktie 1,99 kr (2,13)
 • Orderingång 27.540 Mkr (25.828)
 • Orderstock 46.684 Mkr (46.123)
 • Kassaflöde före finansiering -205 Mkr (-667)
 • Nettoskuld 5.424 Mkr (6.614)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,4 (0,5)

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: