Peabs delårsrapport januari - september 2018

– Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson VD i Peab.

  • Nettoomsättning 37.388 Mkr (35.491)
  • Rörelseresultat 1.710 Mkr (1.665)
  • Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)
  • Resultat före skatt 1.679 Mkr (1.633)
  • Resultat per aktie 4,73 kr (4,70)
  • Orderingång 40.636 Mkr (35.960)
  • Orderstock 48.036 Mkr (40.211)
  • Kassaflöde före finansiering -1.970 Mkr (787)
  • Nettoskuld 4.441 Mkr (2.347)
  • Soliditet 29,4 procent (30,4)