Ökad omsättning och stabilt rörelseresultat

– Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

  • Nettoomsättning 38.696 Mkr (37.388)
  • Rörelseresultat 1.813 Mkr (1.710)
  • Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)
  • Resultat före skatt 1.786 Mkr (1.679)
  • Resultat per aktie 5,09 kr (4,73)
  • Orderingång 32.034 Mkr (40.636)
  • Orderstock 43.821 Mkr (48.036)
  • Kassaflöde före finansiering -1.103 Mkr (-1.970)
  • Nettoskuld 7.942 Mkr (4.441). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 7 169 Mkr
  • Soliditet 29,6 procent (29,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 30,1 procent

Dela det här på: