Starkt kassaflöde och stabil orderingång

– När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att den positiva utvecklingen för Peab har fortsatt. Orderingången har varit stabil och ett starkt kassaflöde har bidragit till en förstärkt finansiell ställning. Integrationen av våra förvärvade enheter fortgår och verksamheten utvecklas enligt plan, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

Juli – september 2020

 • Nettoomsättning 14.837 Mkr (13.301), varav förvärvad verksamhet 2.738 Mkr
 • Rörelseresultat 844 Mkr (763), varav förvärvad verksamhet netto 177 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,7 procent (5,7)
 • Resultat före skatt 824 Mkr (749)
 • Resultat per aktie 2,25 kr (2,14)
 • Orderingång 11.718 Mkr (9.349), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1.280 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering 1.683 Mkr (-179)
 • Styrelsen föreslår utdelning av Annehem Fastigheter i fjärde kvartalet
 • Reviderade finansiella mål kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén 2020

Januari – september 2020

 • Nettoomsättning 41.993 Mkr (39.491), varav förvärvad verksamhet 4.479 Mkr
 • Rörelseresultat 1.716 Mkr (1.813), varav förvärvad verksamhet netto 208 Mkr
 • Rörelsemarginal 4,1 procent (4,6)
 • Resultat före skatt 1.626 Mkr (1.807)
 • Resultat per aktie 4,38 kr (5,15)
 • Orderingång 37.546 Mkr (32.034), varav förvärvad verksamhet bidrog med 3.244 Mkr. Orderstock 44.722 Mkr (43.821)
 • Kassaflöde före finansiering 1.016 Mkr (-70), varav förvärvslikvid uppgick till -3.184 Mkr
 • Nettoskuld 5.780 Mkr (8.474)
 • Soliditet 32,0 procent (30,2)
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: