Lönsam tillväxt och hög orderingång

– Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal. Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling, vilket är en följd av flera års medvetet arbete, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Juli – september 2021

 • Nettoomsättning 16.121 Mkr (14.837)
 • Rörelseresultat 1.101 Mkr (844)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (5,7)
 • Resultat före skatt 1.095 Mkr (824)
 • Resultat per aktie 2,89 kr (2,25)
 • Orderingång 13.865 Mkr (11.718)
 • Kassaflöde före finansiering 781 Mkr (1.683)
 • Återbetalning av AGS-premier kommer att få en positiv
  rörelseresultateffekt om cirka 150 Mkr i fjärde kvartalet

Januari – september 2021

 • Nettoomsättning 42.506 Mkr (41.993)
 • Rörelseresultat 1.852 Mkr (1.716)
 • Rörelsemarginal 4,4 procent (4,1)
 • Resultat före skatt 1.836 Mkr (1.626)
 • Resultat per aktie 4,88 kr (4,38)
 • Orderingång 41.405 Mkr (37.546)
 • Orderstock 46.280 Mkr (44.722)
 • Kassaflöde före finansiering 576 Mkr (1.016)
 • Nettoskuld 4.461 Mkr (5.780)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 (0,5)

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: