Fortsatt hög omsättning med stabilt resultat

– Peab redovisade fortsatt stigande omsättning efter årets första nio månader. Vi fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl även om vi inte får täckning fullt ut. Orderingången var förhållandevis stabil men med en minskad andel bostäder, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Juli – september 2022

 • Nettoomsättning 16.685 Mkr (16.121)
 • Rörelseresultat 993 Mkr (1.101)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (6,8)
 • Resultat före skatt 963 Mkr (1.095)
 • Resultat per aktie 2,69 kr (2,89)
 • Orderingång 13.095 Mkr (13.865)
 • Kassaflöde före finansiering 805 Mkr (781)

Januari – september 2022

 • Nettoomsättning 46.087 Mkr (42.506)
 • Rörelseresultat 1.888 Mkr (1.852)
 • Rörelsemarginal 4,1 procent (4,4)
 • Resultat före skatt 1.852 Mkr (1.836)
 • Resultat per aktie 5,09 kr (4,88)
 • Orderingång 42.804 Mkr (41.405)
 • Orderstock 48.762 Mkr (46.280)
 • Kassaflöde före finansiering -1.058 Mkr (576)
 • Nettoskuld 5.886 Mkr (4 461)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,4 (0,3)

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: