För dig som är anställd och tecknade konvertibler i Peab 2005 och konverterade i juni 2007

Fördelning av anskaffningsvärden för aktier i Peab och Peab Industri vid utdelningen 2007.

OBS!

Förutsättningen för nedan angivna beräkning är att du inte ägde andra aktier i Peab när du konverterade samt att du inte köpte eller sålde aktier fram till dagen då Peab genomförde både utdelning av aktierna i Peab Industri och en split av Peabaktien.

Beräkning

Då Peab genomförde både utdelning av aktierna i Peab Industri och en split av Peabaktien samma dag, måste detta speciellt beaktas vid beräkningen av anskaffningsvärdena. Nedan följer hur du skall beräkna ditt anskaffningsvärde.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Peab var vid tidpunkten för utdelningen av aktier i Peab Industri 87 kr, dvs samma belopp som du köpte en konvertibel för 2005. Av detta belopp ska 68 procent hänföras till aktierna i Peab AB och 32 procent till aktierna i Peab Industri. Samtidigt genomfördes det en split av Peabaktien, då den delades upp i två Peabaktier.

Anskaffningsutgiften för respektive aktie blir därmed enligt följande:

Peab AB aktien 29,58 kr
Peab Industri AB aktien 27,84 kr
 
De ursprungliga 87 kr fördelas på:
 
2 Peab AB aktier a 29,58 kr/st   59,16 kr
1 Peab Industri aktie  27,84 kr
Totalt  87,00 kr