För dig som är anställd och tecknade konvertibler i Peab 2005 och konverterade i juni 2007

Fördelning av anskaffningsvärden för aktier i Peab och Peab Industri vid utdelningen 2007.

OBS!

Förutsättningen för nedan angivna beräkning är att du inte ägde andra aktier i Peab när du konverterade samt att du inte köpte eller sålde aktier fram till dagen då Peab genomförde både utdelning av aktierna i Peab Industri och en split av Peabaktien.

Beräkning

Då Peab genomförde både utdelning av aktierna i Peab Industri och en split av Peabaktien samma dag, måste detta speciellt beaktas vid beräkningen av anskaffningsvärdena. Nedan följer hur du skall beräkna ditt anskaffningsvärde.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Peab var vid tidpunkten för utdelningen av aktier i Peab Industri 87 kr, dvs samma belopp som du köpte en konvertibel för 2005. Av detta belopp ska 68 procent hänföras till aktierna i Peab AB och 32 procent till aktierna i Peab Industri. Samtidigt genomfördes det en split av Peabaktien, då den delades upp i två Peabaktier.

Anskaffningsutgiften för respektive aktie blir därmed enligt följande:

Peab AB aktien 29,58 kr
Peab Industri AB aktien 27,84 kr
 
De ursprungliga 87 kr fördelas på:
 
2 Peab AB aktier a 29,58 kr/st   59,16 kr
1 Peab Industri aktie  27,84 kr
Totalt  87,00 kr

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.