Säkra vägar framåt

Varje dag passerar här 660 tåg. Det gör Olskroken till en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. Peab arbetar med att skilja godstågen från persontågen för Trafikverkets räkning. Det sker med högsta möjliga säkerhet och minsta möjliga klimatavtryck.

Att bygga om Olskroken i centrala Göteborg är nödvändigt för att öka kapaciteten, framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik i det västsvenska järnvägssystemet. Arbetet innebär tio kilometer nya järnvägsspår, sex nya järnvägsbroar och en gångbro för att planskilja godstrafiken från persontrafiken.

Säkerhet i våra projekt är A och O. Projektet Olskroken är ett
föredöme på hur vi vill att man aktivt arbetar med frågan.

Mats Ek, biträdande projektledare Olskroken planskildhet på Trafikverket

Projektet är unikt på flera sätt. Olskroken är ett av Trafikverkets första projekt som är upphandlat med så kallad Early Contractor Involvement (ECI). Det innebär att entreprenören kommer in tidigt och projekterar samt planerar tillsammans med beställaren. Peab kan därmed vara med och påverka till exempel klimatavtrycket i ett tidigt skede. Ett resultat av detta är att i princip all betong som används i Olskroken är den klimatförbättrade ECO-​betongen från Swerock. Projektet är samtidigt det första där Trafikverket godkänt klimatförbättrad betong i en stor anläggningskonstruktion.

En annan fördel med samarbetet mellan Trafikverket och Peab handlar om säkerhet. Projektgruppen arbetar strukturerat med att göra arbetsplatsen säker och bidra till en god säkerhetskultur. Ett exempel är temadagar om säkerhet där entreprenören, beställaren och de fackliga organisationerna deltagit. Gruppen har även gjort en arbetsmiljöenkät för att följa upp hur arbetsmiljön upplevs på arbetsplatsen. Informationsinsatser till yrkesarbetare för att höja säkerhetsmedvetandet och erfarenhetsutbyten för att höja kompetensen är två andra aktiviteter. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs naturligtvis även interna utredningar vid allvarliga olyckor och tillbud för att förebygga framtida olyckor. För detta arbete har projektet två gånger belönats med Trafikverkets arbetsmiljöpris, som premierar insatser som främjar samverkan och arbete med arbetsmiljö.

– Säkerhet i våra projekt är A och O. Projektet Olskroken är ett föredöme på hur vi vill att man aktivt arbetar med frågan. Centralt är också öppenhet och dialog mellan projektets parter som gör att vi kan nyttja all tillgänglig kompetens för en säker framdrift, säger Mats Ek, biträdande projektledare Olskroken planskildhet på Trafikverket.

Foto: Markus Esselmark

Olskroken planskildhet, Göteborg

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad av Olskroken är nödvändig för att höja kapaciteten samt öka framkomligheten och driftssäkerheten för all tågtrafik i hela det västsvenska järnvägssystemet.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.