Den sista av de 26 broar snart klar på nya E22 förbi Sätaröd-Vä i Skåne

Våren 2018 påbörjade Peab byggnationen av en helt ny motorväg E22 mellan Sätaröd och Vä på uppdrag av Trafikverket. Nu pågår arbetet med den sista av de 26 nya broarna som byggts längs nya motorvägen. Den nya motorvägen omfattar totalt 15 kilometer.

Den sista bron, som går över Vramsån, är den längsta och byggnadstekniskt mest komplicerade bron i hela projektet. Bron är en så kallad samverkansbro av stålbalkar och betong och har anpassats noga till omgivningarna vid Vramsån som är ett Natura 2000-klassat område (*).

– Att bygga 26 nya broar parallellt som den nya vägsträckningen har byggts sätter stora krav på planering och samordning av både inköp, leveranser, maskiner och personalplanering inför varje moment, säger Johan Fasth, platschef Peab.

Arbetsprocessen med bron över Vramsån har varit spännande och lärorik, inte minst
för att vi bygger över vatten och för att det är ett Natura 2000-klassat område.

Johan Fasth, platschef Peab

Under april har Peab lanserat (monterat) de stora stålbalkarna i två etapper vilka kommer på plats med hjälp av domkraft och vajrar som med stor precision trycker balkarna framåt på de gjutna fundamenten. Stålbalkarna, som väger cirka 100 ton per par och är 92 meter långa, förflyttas sakta framåt över fundamenten med cirka 20 meter i timmen.

– Arbetsprocessen med bron över Vramsån har varit spännande och lärorik, inte minst för att vi bygger över vatten och för att det är ett Natura 2000-klassat område. Detta kräver stor planering och samordning. Första balkparet till bron kom på plats i mitten av april och tisdagen den 28 april monterade vi andra balkparet. Så snart stålbalkarna kommit på plats påbörjas arbete med att bygga formar för armering och gjutning ovanpå stålbalkarna till den framtida körbanan, säger Johan Fasth.

Broläget har valts för att minimera intrånget i miljön runt Vramsån för att undvika påverkan på särskilt skyddade växt och djurarter som finns i området, så kallade skyddsvärda biotoper (**). Bron byggs också så att det blir gott om plats för viltpassage.

– Det har varit intensivt för alla som varit en del av projektet. Det är ovanligt med så här många broar på en så pass kort sträcka, men det har behövts göras för att minimera de negativa konsekvenserna för de som äger och brukar marken där vi byggt, säger Michael Sjöland, Trafikverkets projektledare.

Den nya motorvägen byggs norr om tätorten Tollarp. Detta kommer att bidra till en minskad trafikmängd genom samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp.

– Boendesituation för de som lever i de här orterna blir bättre, men det ökar också framkomligheten på sträckan. Det finns många vinnare i det här, säger Michael Sjöland, Trafikverkets projektledare.

Trafikverket förväntas kunna öppna den nya sträckan för E22 under sommaren 2021.

Fakta

Natura 2000 (*)
Natura 2000 är ett nätverk som instiftats av EU. Syftet är att man ska skydda och bevara en mångfald av arter, både djur och växtlighet.
Ett Natura 2000-område är ett markområde som skyddas och bevaras enligt upprättade regler och riktlinjer. Områdena kan ibland även vara nationalparker eller naturreservat.
 
 

Skyddsvärda biotoper (**)
Biotopskyddsområden är mindre skyddade mark- eller vattenområden. Områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, men också viktiga för vanligare arter samt för variationen i landskapet. 
I Sverige finns 19 skyddsvärda biotoper, se mer information på Skogsstyrelsens webbplats.

 

Kontakt

Johan Fasth

Platschef, Peab

Telefon: 0733-84 31 45

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.