Elever i femman sätter upp holkar för att främja djurlivet

Eleverna på Frändeskolan i Frändefors har läst om fågelarter, fladdermössarter och insekter på Naturkunskapen. I slöjden har de tillverkat holkar till flera fågel- och fladdermusarter. I dag var det dags att sätta upp dem i Peabbolaget Swerocks bergtäkt i Vänersborg. Där vill man främja mångfalden gällande växter och djur på arbetsområdet.

– Det har varit ett jätteroligt och lärorikt projekt för våra elever. Ett bra lokalt samarbete mellan företag och skola för att främja den biologiska mångfalden i närområdet. Det ska bli så spännande att följa vilka fåglar som flyttar in i de olika holkarna, säger slöjdlärare Anders Karlsson.

Under dagen har eleverna satt upp sina holkar och varit ute och fått en inblick i verksamheten. Studiedagen avslutades med grillning och studier av stora maskiner.

– Nästa steg är att installera webbkameror så att vi kan följa livet i holkarna, säger Mattias Lindenlöv, arbetschef på Swerock.

I  bergtäkten har Peab tillsammans med Onsala biokonsult, ett företag som har specialiserat sig på naturvärdesbedömning, identifierat ett antal aktiviteter som kommer att utföras de kommande åren.

- Under den tidiga våren kommer vi att göra ett par mindre svedjebränningar för att gynna ängsmarker. Lite senare i vår kommer vi att plantera särskilt utvalda arter av fruktträd och buskar. Kortsiktigt ser vi att vi förhindrar markerosion och på lång sikt att vi binder visst damm från produktionen. Vi hoppas även att insekter och mindre däggdjur använder sig av dessa träd och buskar på ett naturligt sätt, fortsätter Mattias.

För ytterligare information kontakta:

Kerstin Danasten

Presschef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: