Håll Nollans säkerhetshetspush – tillsammans för tryggare byggen

Den 15 september deltar Peab på Håll Nollans säkerhetspush. Tillsammans krokar vi arm och uppmärksammar säkerheten i en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bransch. Klockan 13.00 stannar byggarbetsplatser bland Håll Nollans medlemmar runt om i landet upp för att genomföra säkerhetspushen. Detta är första gången säkerhetspushen arrangeras i Håll Nollans regi och syftet är att vara ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns i branschen.

Ingen bransch är lika skadedrabbad som bygg- och anläggningsbranschen. Siffror från Arbetsmiljöverket visar att olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland bygg- och anläggningsarbetare som hos andra arbetstagare. Vi kan aldrig acceptera att någon skadas eller blir sjuk av jobbet. Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur.

Peab deltar i säkerhetspushen med två projekt. På Liljevalchs konsthall, där nybyggnationen av Liljevalchs + är i full gång, står Peab värd för mötet och har bjudit in Stockholm Stad tillsammans med underentreprenörer för en gemensam diskussion.

På Platinan, där Peab bygger ett 60.000 kvm stort kontorskvarter åt Vasakronan, står Vasakronan värd för mötet med Peab och underentreprenörer som deltagare.

Håll Nollan är en förening med över 80 medlemmar från bygg- och fastighetsbranschen. Under de tre åren som föreningen verkat har man tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och guider och en byggherreutbildning.

Vision: Wingårdh Arkitekter AB
Vision: Vasakronan/Tomorrow

Dela det här på: