Kvarteret Platinan, Göteborg - med fokus på samverkan, innovation och hållbarhet

På uppdrag av Vasakronan har Peab byggt kvarteret Platinan och bidrar därmed till att förverkliga Göteborgs stads vision om den nya Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Beläget i Lilla Bommen, alldeles intill nya Hisingsbron, blir kvarteret Platinan en mötesplats mellan centrum och Hisingen som utvidgar stadskärnan och ger tillbaka vattnet till Göteborgarna.

Platinan är en profilbyggnad utöver det vanliga med en lokalyta om 60.000 kvadratmeter fördelat på 18 våningsplan, täckt av glas och gröna terrasser. I byggnaden ryms bland annat hotell, kontor, coworking, mötesytor, restauranger och butiker. Projektet har ett centralt fokus på hållbarhet och  miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen på att nå högsta betyg Platina.

Med Platinan visar vi riktningen i det digitala för såväl medarbetare som underentreprenörer.
Vi visar att framtiden är nu vilket leder till ett kompetenslyft för hela projektorganisationen. 

Mats Landin, projektchef Peab

– Platinan är ett fantastiskt projekt som med sin visuellt starka utformning kommer att sätta en tydlig prägel på Göteborg. I region Väst är det Peabs hittills största byggprojekt och vi är väldigt stolta över det uppdrag/förtroende vi fått från Vasakronan, säger Stellan Haraldsson, regionchef Peab.

Kvarteret Platinan är Vasakronans första bidrag i utvecklingen av Lilla Bommen. Området går från ett utpräglat kontorsområde till en levande och variationsrik innerstadsmiljö.

– Vi öppnar upp och förstärker områdets koppling mot vattnet. För de som har sin arbetsplats i huset eller rör sig mellan älvstränderna blir kvarteret Platinan en annorlunda mötesplats med dragningskraft och energi dygnet runt, säger Stefan Eriksson, projektchef Vasakronan.

Peabs partneringkoncept

I projektet har Peab haft möjlighet erbjuda ett partneringkoncept som tydliggör hur beställare och entreprenörer under gemensamma spelregler styr och leder projektet tillsammans. Projektorganisationen arbetar också aktivt med att utmana gamla processer för att främja innovation och gränsöverskri­dande samarbete. En kreativ miljö har skapats som bidragit till en engagemangsdriven och lösningsoriente­rad kultur vilket har blivit en styrka i detta gedigna projekt.

Peab skapar sommarjobb för ungdomar i Göteborg

I mitten av juni startade två veckors sommarjobb i byggbranschen för totalt tio ungdomar som precis slutat nian från Biskopsgården i Göteborg. Sommarjobben är ett gemensamt initiativ från Peab och Vasakronan som hoppas kunna locka fler ungdomar att vilja söka sig till branschen.

Göteborgare får ny genväg vid Platinan

Två nya landmärken i Göteborg binds samman när Peab dockar ihop Kvarteret Platinan med Nya Hisingsbron. I glashuset Platinan återspeglas alla väderskiftningar som bara Göteborg kan bjuda på. Inom kort kommer biltrafik, cyklister och fotgängare röra sig längs huset och hela staden får ett nytt rörelsemönster.

Prestigefyllt digitaliseringspris

Platinan har vunnit digitaliseringspriset BIM d’OR för bästa internationella byggprojekt. I urvalet har juryn bl a premierat hur man genom simuleringar och 5D optimering bidragit till att projektet uppnår LEED Platinumkrav, hur man optimerat byggplatslogistiken och bidragit till utbyte och gemensamma standarder genom internationellt samarbete.

Foto: Vasakronan

Omfattande omgivningspåverkan och digitala verktyg som stöd

Platinan är inte det enda byggprojektet i Lilla Bommen. Etableringen av Hisingsbron, Västlänken och överdäckningen av E45:an alldeles intill, medför utmaningar gällande logistik och transporter. Även Platinans unika arkitektur och våningsplan med varierande verksamheter utmanar i produktionen.

– För oss innebär detta tillsammans med projektets storlek utmaningar på flera plan där vi arbetar med fokus på kommunikation som stöd. Med så många aktörer och intressenter inblandade, blir nya digitala lösningar och arbetssätt en förutsättning för att omvandla utmaningar till framgångsfaktorer, säger Mats Landin, projektchef Peab.

För Platinan innebär det digitala arbetssättet bland annat att VR-teknik och mobila molntjänster används som stöd i produktion och vid projektering. Platinan 3D-skannas bland annat löpande och byggnaden kartläggs i en virtuell fastighetsmodell. Det förändrar processen vid planering och utförande, men framförallt vid förvaltning och användandet av fastigheten i framtiden.

– Med Platinan visar vi riktningen i det digitala för såväl medarbetare som underentreprenörer. Vi visar att framtiden är nu vilket leder till ett kompetenslyft för hela projektorganisationen. Vi är också väldigt glada över att kunna överlämna en digital tvilling till Vasakronan, en förvaltningsmodell i 3D som kommer att effektivisera förvaltningsarbetet, avslutar Mats Landin.

Nya talanger gror i Platinans Plantskola

Unga behöver få upp ögonen för byggbranschen. Därför har Platinans Plantskola, ett gemensamt initiativ mellan Vasakronan, Peab och Göteborgs stad, engagerat elever på skolor i Göteborg. Uppdraget är att ta fram kreativa förslag på hur området Lilla Bommen ska utformas.

Över 200 elever från två högstadieskolor på Hisingen ska bidra med sina tankar kring utvecklingen av området Lilla Bommen. Först ut är Svartedalsskolan där tre klasser deltar. Projektet startade med att en pedagog från Peab och en arkitektstudent berättade om platsen och historien bakom. Eleverna ska sedan under ett par månaders tid arbeta med moodboards, skisser och presentationer för att så småningom, precis som riktiga arkitekter, visualisera sina idéer i form av modeller. Det blir en utställning och en jury kommer att utse en vinnare.

Läs mer om Platinans Plantskola >>

Fakta

Uppdrag
Nybyggnation av 60.000 kvm kommersiella lokaler fördelat på 18 våningsplan

Kund
Vasakronan

Byggtid
2016-2022, inflyttning andra kvartalet 2022

Entreprenadform 
Totalentreprenad i partnering

Arkitekt
Erik Giudice Architects

Kontraktssumma
2,1 Mdkr

Miljöcertifiering
Platinan certifieras enligt LEED Platinum som är den högsta certifieringen av LEED. Certifieringen används internationellt och innebär minskad användning av resurser så som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial.

Mer om projektet
https://vasakronan.se/projekt/platinan

Kontakt

Stellan Haraldsson

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 35 29

Mats Landin

Arbetschef Peab / Projektchef Kv Platinan

Telefon: 0733-37 66 30

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.