Håll Nollans Säkerhetspush – tillsammans för tryggare byggen

Peab deltar på Håll Nollans Säkerhetspush den 20 september. Tillsammans krokar vi arm och uppmärksammar säkerheten i en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bransch.

Verksamheten på bygg- och anläggningsarbetsplatser bland Håll Nollans medlemmar runt om i landet stannar upp en stund, för att genomföra säkerhetspushen som arrangeras i Håll Nollans regi för tredje året i rad, som ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns i branschen.

Peab genomför i år Säkerhetspushen på bland annat projektet Trägården tillsammans med beställaren Stena Fastigheter och på Olskroken planskildhet där den stora järnvägsknuten i centrala Göteborg byggs om åt Trafikverket. De gemensamma diskussionerna där även underentreprenörer deltar blir en påminnelse om de absolut viktigaste frågorna i branschen. Ingen ska skada sig på våra arbetsplatser!

– Öppenhet och dialog mellan projektets parter gör att vi kan nyttja all tillgänglig kompetens för en säker framdrift, säger Mats Ek, tf. projektledare för E01 Olskrokens Planskildhet på Trafikverket

Arbetsmiljö och säkerhet är en naturlig del i allt vi gör. De är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor. Alla, oavsett roll eller organisation, kan göra skillnad.

– Arbetsmiljön är det viktigaste vi har. Vi kan inte uppmärksamma och arbeta med dessa frågor för mycket eller för ofta. Alla ska känna sig tryga och kunna jobba säkert i och kring våra arbetsplatser, säger Mattias Emanuelsson, arbetschef Peab med ansvar för Olskroken.

Håll Nollan är en förening med över 80 medlemmar från bygg- och fastighetsbranschen. Under de fem åren som föreningen verkat har man tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och guider och en byggherreutbildning.

Läs mer om Håll Nollan >>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elinor Jacobsson

Kommunikatör, Peab

Telefon: 0725-33 33 81

Dela det här på: