Med gröna obligationer mot gröna investeringar

Peab har emitterat gröna obligationer om totalt 1,5 miljarder svenska kronor. Medlen ska användas till att finansiera investeringar inom gröna och energieffektiva byggnader, ECO-produkter och -produktion, gröna transporter samt vatten- och avfallshantering.

– Vi är mycket glada över det stora intresset för våra gröna obligationer. Den här emissionen är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. Den visar samtidigt hur vi eftersträvar att hållbarhet ska vara en integrerad del i alla delar av vår verksamhet, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Brf Fyrskeppet

Ett exempel på gröna och energieffektiva projekt är Brf Fyrskeppet i Varvsstaden, Malmö.

Fakta om Peabs klimatmål

Peab har slagit fast två klimatmål för att nå slutmålet om klimatneutralitet år 2045. Det ena är att minska koldioxidintensiteten i egen produktion med 60 procent till år 2030 och det andra är att minska koldioxidintensiteten i insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent till år 2030.

Dela det här på: