Peab lanserar NärBo

Peab lanserar ett nytt koncept för färdigprojekterade flerbostadshus – NärBo. I NärBo har Peab samlat och paketerat år av erfarenheter och kunskap med sina bäst beprövade byggmetoder. Resultatet är en närmast färdig bostadslösning där alla steg fram till byggstart är förberedda och processen fram till nyckelfärdig bostad effektiviserad.

Först ut i en kommande serie av modeller är lamellhuset NärBo - Lamell. Det är en så kallad femspännare, vilket betyder att det är fem lägenheter kring ett trapphus som inkluderar allt ifrån enrumslägenheter för singelhushållet upp till fyrarumslägenheter för familjen.

Utifrån husets tidlösa grundarkitektur kan utformningen varieras och kombineras. Huset kan antingen agera huvudroll och stärka upp en omgivning eller harmonisera och inordnas i ett flerbostadsområde som ska förtätas.

Med NärBo - Lamell har vi skapat en optimerad huslösning som från början till slut kan liknas
vid en instruktionsbok full av ”best practice” som vi på Peab samlat på oss genom åren.

Stefan Danielsson, affärsområdeschef Peab

Med NärBo - Lamell har vi skapat en optimerad huslösning som från början till slut kan liknas vid en instruktionsbok full av ”best practice” som vi på Peab samlat på oss genom åren. Med förarbete och projektering klart från start där det ”blanka pappret” redan är ifyllt och komplett så blir affären både enkel och effektiv, berättar Stefan Danielsson, affärsområdeschef Peab.

NärBo är ett attraktivt boende till ett rimligt pris, förmånligt för både miljö och plånbok. Installationer, material och interiör är utvalt med omsorg om kvalitet och vad som är miljöriktigt på lång sikt. I NärBo yttrar sig Peabs hållbarhetsfokus bland annat genom:

  • Svanenmärkning av bostäderna
  • koldioxidbesparing, genom användning av ECO-Betong
  • energieffektivitet: med ett färdigt paket för att uppnå maximal energibonus med 56% av boverkets energikrav på energiförbrukning
  • yteffektivitet: med 79% bostadsyta (BOA) av huskroppens bruttoyta (BTA) för hållbar resursanvändning
  • tillvaratagande av lokala resurser

–  NärBo - Lamell är projekterat med BIM och digitala processer, vilket skapar en effektiv modifiering av huset. BIM-modellen stödjer både automatiserad mängdberäkning och energi- samt dagsljussimuleringar samt tillhandahåller väsentlig information om husets byggdelar och installationssystem och uppbyggnad, säger Rasmus Öhman, ansvarig NärBo.

Läs mer om NärBo på peab.se/narbo

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rasmus Öhman

Ansvarig NärBo

Telefon: 0735-95 19 09

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: