Peab monterar Sveriges första lavinsensorer

Malmbanan är en av Sveriges tyngst trafikerade järnvägar och här går en stor del av Sveriges godstrafik varje år. Vid Nuoljafjället mellan Abisko och Björkliden har Peab, på uppdrag av Trafikverket, monterat Sveriges första lavinsensorer för övervakning av laviner och stenras. Allt för att förebygga olyckor och stopp i trafiken.

I området där detektorerna monterats, går väg- och tågtrafiken vid branta bergväggar, vilket ökar risken för laviner. Om vägen skulle blockeras av en lavin måste trafiken ta en lång omväg. För att förhindra stopp orsakat av ras eller laviner har radarsensorer monterats längs med Malmbanan i ett pilotprojekt hos Trafikverket. Tekniken används sedan flera år i Alperna och Nordamerika och nu har montaget skett av de första stationerna i Sverige.

– Målet är att en lavin som träffar ett tåg aldrig ska inträffa. Med hjälp av radarsystemet kommer tågen kunna stoppas från en olycka. Det är en samhällsviktig fråga, att arbeta förebyggande för ras- och lavinbekämpning i stället för att behöva hantera konsekvenserna från en stor lavin. Det är jag stolt över att vi på Peab kan vara med och möjliggöra, säger Douglas Karlsson, projektchef på Peab Anläggning i Åmål.

Under hösten 2022 var Peabs på plats i Abisko nationalpark och etablerade grunderna till mastfundamenten i Björkliden och Kopparåsen. Under 2023 monterades själva sensorutrustningen med hjälp av helikopter.

– Monteringen har gått jättebra! Förhållandena var utmärkta så montaget gick snabbare än vi hade planerat för. Snabbaste tiden var sju minuter för att få en av de fyra pelarna på plats med hjälp av helikoptern, berättar Douglas.

Att arbeta inuti Abiskos nationalpark som ingår i Sveriges Natura 2000-områden ställer väldigt höga krav på miljötänk, innovation, säkerhet och bevarande av natur.

– Att jobba inom ett naturskyddsklassat område medför stora försiktighetsåtgärder, vi rör oss enbart inom Trafikverkets arbetsområde, det vill säga 15 meter ut från spåret och använder flera miljöklassade fordon. Samtidigt måste vi ta hänsyn till tider i spåret då malmtågen går flera gånger per dag. Att vi har bra kontakter bland lokala entreprenörer, specialister och beställaren har varit en förutsättning för att vi skulle kunna lösa den här uppgiften, säger Douglas.

Om lavinsensorerna

Grunden i systemet utgörs av radarsensorer som dygnet runt monitorerar omfattande delar av bergväggen och i realtid detekterar rörelser i lavinområden. Detekterade händelser verifieras med bildsensorer och systemet skickar larm till Trafikverket som kan avläsa om ett snö- eller stenskred inträffat. Sensorsystemet, som övervakar flera lavin- och rasområden dygnet runt, året runt, innebär att säkerhetsåtgärder kan vidtas i preventivt syfte. Realtidsövervakning är en förutsättning för Trafikverket att kunna stoppa ett person-, gods- eller malmtåg från att träffas av ett ras. Sensorsystemet är utvecklat av det schweiziska företaget Geoprevent som i samarbete med Securify är partner till Peab i pilotprojektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peabs pressjour

Telefon: 010-456 86 00
Foto: Geoprevent

Lavindetektorer, Abisko

I ett pilotprojekt från Trafikverket har Peab fått uppdraget att montera fyra stationer med lavindetektorer längs Malmbanan för att öka säkerheten för människor och tåg.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.