Peabs seminarier och födelsedagsmingel i Almedalen 2019

I år fyller Peab 60 år och det firade vi i Almedalen genom att anordna två seminarier kring förutsättningarna för framtidens samhällsbygge på temat kompetensbrist och klimathot – är närproducerat samhällsbyggande lösningen? Seminarierna avslutades med ett födelsedagsmingel.

Se inspelningarna från våra seminarium

Utan Bosse, Ali och Maria – inget närproducerat samhällsbygge

Ett hållbart och närproducerat samhällsbygge kräver bland annat en väl utvecklad kompetensförsörjning. Det handlar om nyrekrytering, men också om möjligheten att utvecklas och växa där man är.
Hur når vi dit?
Hur öppnar vi upp för nya vägar så att vi kan skapa fler jobb?

Vi kan bygga klimatsmart – men vad vill kunderna ha?

För att nå målen i Byggbranschens färdplan, inom ramen för Fossilfritt Sverige, krävs åtgärder från branschen, politiken och kunderna.
Vilka krav ställer kunderna idag?
Behöver kravställningarna i upphandlingarna förändras, finns det en konflikt mellan klimatambition och kravet på lägsta pris?

Peab historia

I mer än sextio år har Peab bidragit till samhällsbygget. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson, och en traktor är i dag Sveriges största, och ett av nordens ledande, bygg- och anläggningsföretag.

Dela det här på: