Psykiatrin i Borås flyttar in i nya lokaler

I början av oktober godkändes slutbesiktningen av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu lämnar Peab över den stjärnformade byggnaden mitt inne på sjukhusområdet till verksamheten.

Tre år har gått sedan spaden sattes i marken för Borås största satsning inom psykiatrisjukvården. Sedan dess har mycket hänt inne på området. I våras lämnade Peab över byggnader för nya infektionsenheten och nu är det dags för psykiatrin att göra sig hemmastadda i nya, verksamhetsanpassade lokaler.

Fastigheten på 19.500 kvadratmeter är fördelad på 6 plan och byggd mitt inne på sjukhusområdet. Byggnationen har inneburit stora utmaningar och krävt stora anpassningar till den pågående sjukhusverksamheten.

Ove Svanberg, projektchef på Peab, berättar:

–  Vi hade väldigt stor respekt för projektet innan vi startade, vi visste att det skulle innebära utmaningar att bygga på sjukhustomten. Vi startade projektet med stora sprängningsarbeten. Vi satsade extra mycket på att planera och följa upp tillsammans med vår beställare Västfastigheter och den pågående verksamheten. Något som vi haft stor nytta av genom hela projektet, säger han.  

Det mest utmärkande med Psykiatrins kvarter är dess form. Nybyggnationen har ett stjärnformat utseende med lokaler utformade för att ta vara på så mycket dagsljus som möjligt, nästan alla vårdrum ligger mot ljusa väderstreck. Det nya huset är ritat av White arkitekter som vann regionens arkitekttävling för projektet.

– Tomten ligger i direkt anslutning till skogen och läget på fastigheten gör att den får lite olika karaktär beroende på var man är. Åt väster får man en känsla av sammanhang, där finns entrén och kontakt med övriga verksamheter. Åt öster känns det lite lugnare eftersom man får kontakt med naturen. Där finns också utegårdar för delar av verksamheterna, säger Andreas Tyrén, projektledare på Västfastigheter.

Psykiatrins kvarter kommer att rymma både öppen- och slutenvård, heldygnsvård och akutmottagning för både barn- och vuxenpsykiatrin. Tanken med utformningen av byggnaden är att den inte ska uppfattas som en storskalig institution med långa korridorer utan vara inbäddad i grönska med en interiör med skiftande vyer mot naturen, naturliga ljusinsläpp och genomtänkt logistik. Fastigheten är anpassad efter verksamhetens behov och har utvecklats i samråd med Södra Älvsborgs sjukhus. Projektet som är den största satsningen någonsin på psykiatrisk vård i Borås är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Mer om ut- och ombyggnaden på Södra Älvsborgs sjukhus

Psykiatrins kvarter är ett av tre projekt Peab har på Södra Älvsborgs sjukhus. Läs även om de andra: Nya infektionsenheten och Framtida laboratoriemedicin.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Lindvert

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 31 97

Kerstin Danasten

Presschef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: