Södra Älvsborgs sjukhus i Borås byggs om och ut

Tillsammans med Västfastigheter bygger Peab om och till delar av Södra Älvsborgs sjukhus. Hela projektet förväntas stå klart under första kvartalet 2022. Samverkansformen i projektet är så kallad partnering, vilket innebär att beställare och entreprenörer har ett tätt samarbete genom hela projektet.

2016 gav regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen genomförandebeslut för tre stora investeringar i vården på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. ​Nu får infektionsenheten, psykiatrin och laboratoriemedicin på Södra Älvsborgs sjukhus en rejäl upprustning för att kunna möta dagens och framtidens behov inom sjukvården.

Projektet omfattar ombyggnation inom befintliga sjukhusbyggnader samt två helt nya huskroppar. Den preliminära omfattningen är cirka 23.000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 10.000 kvadratmeter ombyggnation. Patientens perspektiv är i fokus, men även att arbetsmiljön för personalen ska vara så god som möjligt. All planering för de nya delarna har skett i samarbete med personalen på Södra Älvsborgs sjukhus.

Psykiatrins kvarter

Psykiatrins kvarter är det största av de tre projekten. Här bygger vi en ny vårdbyggnad och renoverar befintlig byggnad. Dessa kommer att sammanlänkas med en ny entré med bland annat café och lokaler för utbildning. De tidigare lokalerna ansågs otillräckliga och eftersatta och levde inte upp till dagens behov. Tillsammans med verksamheten och personalen på SÄS arbetade Västfastigheter och Peab tidigt i projektet för att hitta lösningar i byggnationen som vid färdigställande leder till att psykiatrin kan effektivisera sitt arbetssätt, utnyttja kompetenser på bästa sätt och skapa en god och hållbar arbetsmiljö. De nya avdelningarna kommer enbart att bestå av enkelrum och kommer att ha ett stort fokus på en läkande miljö där patienten är i fokus. Psykiatrins kvarter kommer att rymma både öppen- och slutenvård, heldygnsvård och akutmottagning för både barn- och vuxenpsykiatrin. Tanken med utformningen av byggnaden är att den inte ska uppfattas som en storskalig institution med långa korridorer utan vara inbäddad i grönska med en interiör med skiftande vyer mot naturen och naturliga ljusinsläpp.

I början av oktober 2020 godkändes slutbesiktningen av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Peab lämnade över den stora stjärnformade byggnaden till vården. När vården flyttat in i de nya lokalerna påbörjas renoveringen av den tidigare byggnaden.

Nya infektionsenheten

För Nya infektionsenhetens bygger vi om och ut befintliga lokaler. Detta gör att antalet vårdplatser i enkelrum utökas och att all infektionssjukvård samlas i gemensamma lokaler. Alla vårdrum där dygnsvård bedrivs och hälften av undersökningsrummen kommer att bli enkelrum med slussar mot en utvändig loftgång för att undvika onödig spridning av bakterier och virus. En sopsugsanläggning som skall ta hand om tvätt och sopor installeras som kommer att föra materialet ner till Infektionsenhetens bottenplan utan att passera patienter och gemensamma ytor. Allt detta för att minimera smittorisken.

Totalt blir det 28 vårdplatser i byggnaden. På bottenplan kommer det precis som tidigare att bedrivas en daglig mottagning och här kommer det även att finnas en avdelning för sprutbyte. Precis som på Psykiatrins kvarter är administrativa ytor placerade centralt och utformade för att skapa en god arbetsmiljö och närhet till patienter och närstående. 

Mitt under coronavirusets framfart våren 2020 stod etapp ett av Nya Infektion klar. När vården flyttat in i de nya lokalerna påbörjas renoveringen av den tidigare byggnaden. Till sommaren 2021 kommer kliniken att ha ytterligare tolv vårdplatser på infektionsenheten.

Framtida laboratoriemedicin

Projektet Framtida laboratoriemedicin samordnar lab-verksamheten i gemensamma lokaler med bland annat provtagning, sekretariat, kundtjänst och reception. I de nya lokalerna skall verksamheterna för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt transfusionsmedicin som tidigare varit utspridda på olika platser i sjukhuset samlas. 70-80 procent av alla diagnoser och behandlingar som bestäms baseras på analysresultat och här igenom går dagligen cirka 3.000 prover.

Lokalerna kommer att ligga tillsammans med provtagningen och finnas i direkt anslutning till sjukhuset huvudentré. En unik analysplattform har monterats där man talar om för en robot vilka prover man vill ha svar på och den i sin tur skickar runt provet till de aktuella analysplattformarma.

Budgeten på projektet är cirka 50 miljoner kronor och var färdigställt under våren 2019.

Fakta

Uppdrag
Psykiatrins kvarter, Nya infektion, Framtida laboratoriemedicin (färdigställt 2019)

Kund
Västfastigheter

Byggtid
2017-2022

Entreprenadform
Utförandeentreprenad i partnering

Entreprenadsumma
1.025 Mkr

Delaktiga i projektet
Peab Sverige AB
Peab Anläggning AB
Lambertsson Kran AB
Lambertsson Sverige AB
Peab Asfalt AB
Peab Byggservice AB
Swerock AB

Kontakt

Ove Svanberg

Projektchef

Telefon: 0725-33 77 41

Stefan Lindvert

Arbetschef

Telefon: 0733-37 31 97

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.