Stort fokus på återbruk i centralt ombyggnadsprojekt

I området Lundby i Göteborg tar nya byggnader form. Peab har demonterat en skola och bevarat tegel och annat material som fått annan form i nya kontorslokaler. Hela ombyggnadsarbetet av skolans aula och konferenslokalerna i anslutning till Lundbyskolan har präglats av återvinning och återbruk.

Byggbranschen står idag för en femtedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Det gör att många som är verksamma i branschen väljer att öka sitt fokus på återbruk och cirkulära processer. När Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs stad upphandlar entreprenörer för nya byggprojekt ställs allt högre krav på att byggavfallet ska minska genom återanvändning, återvinning eller energiutvinning.

Peab insåg tidigt att man i ombyggnadsprojektet i Lundby hade goda förutsättningar att genom storskaligt återbruk och återvinning kunde arbeta med cirkulärt byggande på ett ansvarsfullt sätt som visar vägen in i framtiden. Genom ett högt engagemang och bra samarbete med antikvarie, entreprenör och beställaren har Peab lyckats återbruka över 95 procent av tegelstenen, en mängd trätrappor, teakfönster, dörrar, smidesräcken, marmortrappor och väggar samt stolarna i aulan.

Andreas Granfors Platschef Peab.jpg– Vi har haft ett nära samarbete i vår projektorganisation där vi såg chansen att kunna ta arbetet med cirkulärt byggande till en annan nivå, där alla steg i processen blev synliggjorda. Att återanvända en redan befintlig byggnad ger mycket mindre påverkan på klimatet än att bygga nytt, säger Andreas Granfors, platschef på Peab.

Ombyggnationen har utformats för att vara flexibel så att alla
installationer kan anpassas även till framtida funktionskrav.

Andreas Granfors, platschef Peab

Aulan och konferenslokalerna som är ritade av arkitekt Bo Cederlöf invigdes i mitten av 1950-talet och har nu renoverats varsamt för att bevara dess tidstypiska utseende med höga antikvariekrav. Aulan och foajén är en av Göteborgs äldsta samlingsplatser med plats för cirka 800 personer och i foajén finns en väggrelief, Cirkus, från 1956 av keramikern Lisa Larson som har bevarats under hela byggprocessen.

– Ombyggnationen har utformats för att vara flexibel så att alla installationer kan anpassas även till framtida funktionskrav. Vi har installerat tekniksystem som ligger i framkant och byggnaden är energieffektiv avseende såväl klimat som fastighetsdrift inom exempelvis säkerhet och IT. När vi renoverat byggnaden, ändrat planlösning och gjort nya installationer har vi varsamt omhändertagit dörrar, glasskåp och fönster som renoverats till dagens standard och klassningar och för att sedan monteras igen, fortsätter Andreas.

Det finns självklart utmaningar med att arbeta med återbruk i den omfattningen som gjorts i ombyggnationen. Användande av byggmaterial omfattas ofta av olika krav och regelverk och ibland blir processen med att demontera och anpassa materialen något komplicerad. Men i denna ombyggnad har organisationen kartlagt skicket på materialet, rengjort det och sedan satt upp det på nytt på ett mycket effektivt sätt. En av utmaningarna i detta arbete är att förvara materialet på plats samtidigt som ombyggnationen pågår.

– Vi har haft en utmaning att förvara och skydda det material som skulle återanvändas i den nya delen men genom tydlig logistik, kommunikation och en uppdaterad arbetsplatsdispositionsplan har vi hittat effektiva lösningar som varit till fördel för projektet, avslutar Andreas. 

Utöver tegel har projektet även bevarat och restaurerat socklar, fönsterbänkar av marmor, fönsterpartier med karmar i teak, undertak, viss fast inredning och mycket mer. Att restaurera och bevara tar mer tid än att bygga nytt men det kulturhistoriska värdet och den minskade klimatpåverkan motiverar beslutet.

Av det materialet som inte kunnat återbrukas eller återanvändas i projektet har en del skickats till aktören Återbruket i Göteborg som Peab sedan 2021 har avtalad med. På så sätt har materialet kunnat återanvändas i andra byggprojekt i stället för att gå till deponi.

Konkreta exempel på återvinning och återbruk i ombyggnationen av aulan och konferenslokalerna i anslutning till Lundbyskolan:

  • Återbruk av tegelfasaden där ca 95 procent av teglet på den cirka 4.000 kvadratmeter stora byggnaden tagits till vara.
  • Varsam renovering av fönster med karmar av teak.
  • Invändiga trappor med marmorbeklädda steg samt smidesräcken med överliggare av trä har renoverats.
  • Interiört återbruk. Stolarna i den gamla aulan har demonterats varsamt, restaurerats och återmonterats i den nya aulan. Armaturer från den gamla skolan har också renoverats och återanvänts.
  • Samarbete med den lokala aktören Återbruket kring överblivet material. Genom en tät dialog med Återbruket kunde projektet skicka cirka 10 containrar med blandat byggmaterial som utan samarbetet hade gått till deponi.

Kontakt

Elinor Jacobsson

Kommunikatör, Peab

Telefon: 0725-33 33 81

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.