Peab bygger nya huvudvatten- och avloppsledningar i Nittedal

Peab har fått i uppdrag att bygga nya huvudvatten- och avloppsledningar i Nittedal. Beställare är Nittedals kommun och kontraktssumman uppgår till 296 miljoner norska kronor.

Bakgrunden till projektet är krav på att minska utsläppen till Nitelva älv genom att stänga två lokala reningsverk. Därför kommer en kraftledning att byggas till det centrala reningsverket och en ny matarledning kommer att etableras från verket till Nittedals kommun. I projektet ingår att anlägga en drygt tio kilometer lång sträckning för huvudledningen för vatten och avlopp.

Arbetet utförs i områden med delvis krävande markförhållanden. Grävfria metoder kommer att användas i stor utsträckning för att värna miljön och den biologiska mångfalden samt för att minska skadorna på odlad mark. Projektet kommer att verka för att minimera påverkan på lokalbefolkning och trafikanter.

Peab har tillsammans med bland andra beställaren samarbetat i en utvecklingsfas för att hitta de optimala lösningarna för de arbeten som ska utföras.

– Vi tackar Nittedals kommun för förtroendet och det goda samarbetet i projektets första fas. Det betyder mycket för oss att bidra med vår erfarenhet och kompetens i nära samarbete med alla inblandade, och på så sätt bidra till att lokalbefolkningen får en pålitlig vatten- och avloppstjänst även i framtiden. Vi ser fram emot att utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt, säger, säger Erik Hedvald Nilsen, vd för Peabs dotterbolag Arne Olav Lund som genomför uppdraget.

Uppdraget är ett samverkansprojekt som startade med projektering. Projektet påbörjas i dagarna och beräknas vara färdigt i december 2025.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.

Foto: AOL

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

DJI 20240423114017 0216 D

DJI 20240423113737 0210 D

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.