Peab arbetar enligt Byggföretagens uppförandekod

Byggföretagen har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag.

Uppförandekoden ingår som ett kriterium för medlemskapet, och de företag som är medlemmar har ombetts att ta aktiv ställning.

Peab har skrivit på Byggföretagens uppförandekod. Peab arbetar konsekvent och långsiktigt med dessa frågor och accepterar inte överträdelser mot vare sig Peabs eller Byggföretagens uppförandekod.

Mer om Byggföretagens uppförandekod

Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Läs mer på Byggföretagens webbplats.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.