BEAst Helplansritning

Modern projektering skapas i CAD-modeller som utgör helplan i en byggnad, men publiceras idag som delplaner i PDF-format som mottagarna sedan behöver få ihop till en helhet. Ett bättre arbetssätt är att i stället använda en helplansritning som inte begränsas av de vanliga pappersformaten för utskrift. Helplansritningar omfattar primärt plan, sektion, fasad och schema.

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en anvisning för att standardisera användningen av helplansritningar, med målet att minska hanteringen och administrationen med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift. Anvisningarna bygger på gällande standarder och är förankrade med intressenter och systemleverantörer i branschen.

Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden. Fördelarna med helplansritning sammanfattas med exempel i avsnittet beslutsunderlag. Helplansritning är det nya begreppet som används i BEAst Helplansritning, har tidigare kallats för storformatsritning eller mega PDF.

Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda anvisningen som ett krav och kunskapsdokument för att underlätta mottagandet. BEAst Helplansritning har tagits fram med stöd av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Det finns för närvarande ingen engelsk version. 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.