Peab bidrar till ett säkrare samhälle

Säkerhetsarbete är inte bara en intern angelägenhet för Peab. Funktionen Säkerhets uppdrag är att förebygga brott, minska skadeverkningar av brott och skapa förutsättningar för trygga arbetsplatser.

I det arbetet samarbetar Peab i projekt med Byggföretagen, Polisen och olika företag, allt i syfte att bidra till ett tryggare samhälle.

Peab arbetar aktivt tillsammans med Byggföretagen för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen. ID06 är ett säkerhetssystem som endast ger behöriga tillträde till arbetsplatserna, ett exempel där Peab är drivande för att öka användandet och nyttan.

I Finland använder Peab personkort med skattenummer och i Norge använder vi Byggekort för att veta vilka som får lov att arbeta på våra arbetsplatser.

  • Kameraövervakning av kontor och utsatta arbetsplatser som i realtid skickar rörliga bilder och har i flera fall lett till att stölder och inbrott har förhindrats och förövare kunnat gripas.
  • Krisorganisationen, som utbildats av MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) tillhandahåller professionellt omhändertagande av drabbade vid till exempel allvarliga olyckor, oavsett om det rör anställda eller tredje man, och samverkar på plats med myndigheter och organisationer.
  • Det egenutvecklade systemet PoFa (Polis- och försäkringsanmälan) innebär att anmälan av stölder och försäkringsfall kan göras direkt på arbetsplatsen och samtidigt till polis och försäkringsbolag. Genom detta höjs anmälningsfrekvensen och förutsättningarna att knyta förövaren till stölden och återfå stöldgodset förbättras.
  • Inom Peab hålls utbildning för att öka kunskapen och förståelsen för hur svartarbete bedrivs och hur vi kan förhindra att oseriösa underentreprenörer anlitas. Peab håller även föreläsningar i branschen, exempelvis för lokala brottsförebyggande råd.