Rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)(EU) 2016/679

I vilken egenskap har du varit i kontakt med Peab, t ex anställd, bostadskund, kontaktperson?

Vilka rättigheter du kan utöva, och i vilken omfattning du kommer att kunna utöva dem, kan bero på flera faktorer, så som exempelvis vilken laglig grund vi har för behandlingen av dina personuppgifter, om vi har tvingande skäl eller rättsliga skyldigheter att behandla dem eller om din rätt påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt. Vi gör alltid en bedömning från fall till fall och tillmötesgår din begäran så långt vi kan och har möjlighet till enligt GDPR. För det fall vi inte kan tillmötesgå din begäran så kommer vi att meddela dig om detta och grunderna för det.

För att lämna ut uppgifter till dig måste vi säkerställa din identitet när du utövar dina rättigheter enligt GDPR. Vi behöver därför uppgifter om dig som namn, telefon och e-postadress. Vi kan komma att begära ytterligare uppgifter för att kunna identifiera dig för att vi ska säkerställa att begäran avser och mottas av rätt person.

I och med att du skickar in din begäran, finns du med i vårt register över pågående och avslutade ärenden avseende rättighetsbegäranden enligt GDPR. Informationen lämnas inte utanför Peab. Endast ett fåtal personer i Peab har åtkomst till dessa personuppgifter. Personuppgifter i vår hantering av ärenden avseende rättighetsbegäranden raderas årsvis.

Begäran om personuppgiftshantering eller frågor kring personuppgiftshantering kan även skickas till:

Peab AB
Dataskyddssamordnare
Margretetorpsvägen 84
269 73  Förslöv

Eller via e-post till: gdpr@peab.se

Se hur Peab hanterar dina personuppgifter.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.