Peab sextio år av samhällsbyggande

I sextio år har Peab bidragit till samhällsbygget. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson, och en traktor är i dag Sveriges största, och ett av nordens ledande, bygg- och anläggningsföretag.

Bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, muséer, köpcentrum, kontor, kultur- och idrottsarenor, bibliotek, stadshus, vägar, broar, parker – ja, hela samhällen - har under årens lopp sett dagens ljus tack vare Peab. Många människor har, kanske ens utan att veta om det, en relation till Peabs arbete. Det kan vara genom deras hem, deras arbetsplats, där barnen går i skolan eller där gamla mamma bor. För det är vi i Peab mycket stolta.

— Att Peab har blivit vad det är i dag – det är helt vår personals förtjänst. I Peab har vi alltid byggt vår framgång på duktiga och engagerade människor, säger Jesper Göransson VD i Peab.

— Genom att visa öppenhet och respekt skapade vi en stark gemenskap och en familjär känsla. Att bevara denna känsla har alltid varit mitt huvudsakliga mål när företaget vuxit. Det har varit grunden för att skapa bra arbetsplatser, nöjda kunder och en bra lönsamhet, säger Mats Paulsson, grundare.

Nu bygger Peab vidare. Det ligger i människans natur att ständigt bygga vidare och utveckla samhället. Trender, omvärldskrav, konjunktur kan variera. Våra konkurrenter sitter inte still. Kundernas krav är höga. Det sporrar oss och ger oss kraft att fortsätta framåt. När vi antar nya utmaningar och utvecklar vår verksamhet har vi vår fasta grund i våra kärnvärden – jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga.

Under hela 2019 kommer vi att uppmärksamma Peabs sextioårsjubileum. Under vinjetten ”Peab sextio år av samhällsbyggande” kommer vi att sprida kunskap om Peabs verksamhet och vår gedigna historia.

peab-60.png

Dela det här på:

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på.

Vår mission

Vi förbättrar vardagen där livet levs. Fyra strategiska målsättningar ska ta oss dit.

Affärsidé

"Peab är den nordiska samhällsbyggaren med lokal närvaro. Med fokus på egna resurser och lokala samarbetspartners utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs."

Talbok

Ta del av Peabs första 50 år genom att lyssna till vår talbok. Du får höra om Peabandan, hur det är att jobba i Peab och ta del av många händelser som lett till att Peab är vad det är idag.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.