Årets Peabstipendiater prisades på årsstämman

Under Peabs årsstämma tilldelades tre avgångselever från Peabskolan stipendium för en imponerande resa under studietiden.

Peabskolan delar varje år ut ett stipendium om 10.000 kronor till den elev på varje skola som har utmärkt sig mest utifrån kriterierna att vara en god kamrat och förebild, ha gjort en bra resa studiemässigt och visat god yrkesmässig skicklighet med goda vitsord från sin praktik.

Läs intervjuer med årets stipendiater

Foto: Bert Leandersson

Välkommen till oss på Peabskolan - samhällsbyggarskolan!

Vi är en fristående gymnasieskola som utbildar inom husbyggnad och mark- och anläggning.