Träarbetare

Som träarbetare (även kallad snickare) kommer du arbeta med byggnationer av hus men också med anläggningsarbeten som vid exempelvis brobyggen. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att till exempel konstruera bärande konstruktioner, formar för betonggjutning och montering av inredning.

Husbyggnad med inriktning trä ger dig fördjupade kunskaper inom husbyggnadsprocessen. Det som skiljer från de andra programmen inom husbyggnad är kunskaper inom bland annat stomme, montage och montering.

Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100    
Historia 1a:1     50
Idrott och hälsa 1 50 50  
Matematik 1 100    
Naturkunskap 1a:1 50    
Religionskunskap 1   50  
Samhällskunskap 1a:1   50  
Svenska 1 100    
Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1 200    
Bygg och anläggning 2 200    
Inriktningsämnen
Husbyggnadssprocessen   200  
Husbyggnad 1   100  
Husbyggnad 2   200  
Husbyggnad 3 - ombyggnad   100 100
Programfördjupningsämnen
Trä 1 - stomme     100
Trä 2 - beklädnad     100
Trä 3 - montage     100
Elementmontering     100
Entreprenörskap     100
Individuellt val
Individuellt val   100 100
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete     100
Total summa poäng     2.500