Affärsområde Industri

Affärsområde Industri erbjuder allt från grus- och bergmaterial, betong, beläggning och tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområdet bistår även med uthyrning av kranar och maskiner, distribution av bindemedel till betongindustrin, transporter samt återvinning av byggavfall och schaktmassor.

Affärsområde Industri är en totalleverantör av alla produkter och tjänster som behövs för ett hållbart och kostnadseffektivt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. I affärsområdets erbjudande ingår allt från grus, sand, betong, asfaltering, tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområde Industri bistår även med uthyrning av kranar och maskiner, distribution av bindemedel till betongindustrin, transporter samt återvinner byggavfall och schaktmassor

Verksamheten bedrivs genom sex produktområden:

  • Ballast
  • Beläggning
  • Betong
  • Transport och Maskin
  • Uthyrning
  • Byggsystem

Inom affärsområde Industri finns starka varumärken som kompletterar varumärket Peab, däribland Lambertsson, Swerock, Peab Asfalt, Cliffton, Swecem, Skandinaviska Byggelement, Smidmek, Glacell, Rådasand, Virtanen och Kranor.