Affärsområde Industri

Affärsområde Industri tillhandahåller produkter och tjänster för ett mer hållbart och kostnadseffektivt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt på den nordiska marknaden. Med lokal förankring utförs uppdrag i både stor och liten skala.

Affärsområde Industri erbjuder allt från grus- och bergmaterial, betong, beläggning och tillfällig el till prefabricerade betongelement.

Affärsområdet bistår även med uthyrning av kranar och maskiner, distribution av bindemedel till betongindustrin, transporter samt återvinning av byggavfall och schaktmassor.

Verksamheten bedrivs genom sex produktområden:

  • Ballast
  • Beläggning
  • Betong
  • Transport och Maskin
  • Uthyrning
  • Byggsystem

Inom affärsområde Industri finns ett flertal varumärken, däribland Swerock, Peab Asfalt, Lambertsson, Cliffton, Swecem, Byggelement och Smidmek.

Dela det här på: